• Helt automatisk medicinsk maskmaskin utan svetsning